Verduurzaming historische gebouwen van Fort Honswijk

Na een grootschalige restauratie van de historische gebouwen van Fort Honswijk heeft ITH de fortgebouwen voorzien van een duurzaam verwarmingssysteem om exploitatie van één van de oudste en grootste forten van het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinies mogelijk te maken.

Waarom ITH?

Gespecialiseerde vakmensen

Van ontwerp tot realisatie

Service en onderhoud op maat

90 jaar ervaring

Professioneel en betrokken

VCA gecertificeerd

Korte beschrijving werkzaamheden

De verschillende gebouwen op Fort Honswijk worden verwarmd met water uit de slotgracht, waarbij gebruik gemaakt wordt van aquathermie. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van de bouwfysische eigenschappen van het fort. Er is voldoende oppervlakte water beschikbaar en het fortcomplex ligt grotendeels ondergronds met als gevolg dat er alleen behoefte is aan verwarming.

Het water wordt opgepompt uit de slotgracht en middels twee warmtepompen van in totaal 260kW verwarmt tot 45 graden. Dit verwarmde water wordt vervolgens over het terrein getransporteerd. In de fortgebouwen wordt de warmte afgegeven door een droogbouw vloerverwarmingssysteem.
Het water wat opgepompt is uit de slotgracht wordt op een ander plaats weer in de slotgracht geloosd waarbij we maximaal 2 graden aan temperatuur aan het water onttrekken.
Om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de geïnstalleerde warmtepompen zijn er PV-panelen aangebracht.

Het fort is tijdens de restauratie in originele staat teruggebracht waarbij er geen beschikking is over elektriciteit in de fortgebouwen. Om de gebouwen exploitabel te maken zijn er in de droogbouwvloeren vloerdozen aangebracht met hierin wandcontactdozen en mogelijkheden voor data-aansluitpunten.

 

Periode:
2022
Locatie:
Honswijk
Opdrachtgever:
Gemeente Houten
Contactpersoon:
Dhr. E. Boonstoppel